Visit to Lomonosov University - Evening at Chistye Prudy - June 1st, 2018

familie_LOGO


transfer to chistye prudy 04.jpg


transfer to chistye prudy 01.jpg


transfer to chistye prudy 00.jpg


transfer to chistye prudy 08.jpg


transfer to chistye prudy 06.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 04.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 03.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 02.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 01.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 09.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 08.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 07.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 06.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 05.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 10.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 14.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 13.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 12.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 11.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 22.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 21.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 20.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 19.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 18.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 17.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 26.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 25.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 24.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 23.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 31.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 30.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 29.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 28.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 27.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 35.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 34.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 32.jpg


walking along park and pond in chistye prudy 36.jpg


area next to chistye prudy 01.jpg


area next to chistye prudy 06.jpg


area next to chistye prudy 04.jpg


area next to chistye prudy 10.jpg


area next to chistye prudy 08.jpg


area next to chistye prudy 16.jpg


georgian restaurant novye cheryomushki 00.jpg


georgian restaurant novye cheryomushki 03.jpg


georgian restaurant novye cheryomushki 02.jpg


georgian restaurant novye cheryomushki 01.jpg


dinner in georgian restaurant 00.jpg

familie_LOGO

familie_LOGO